Festivals

An alphabetical list of various ancient & modern festivals

Agathos Daimon

Anthesteria

Arrephoria

Artemis Agrotera/Kharisteria

Asklepia

Athenian New Year

 

Basile

Bendideia

 

Canada Day

 

Delphinia

Demokratia

Diasia

Dionysia ta astika (City Dionysia)

Dipolieia/Bouphonia

 

Earth Day

Elaphebolia

Eleusinia

Eleusinia ta megala/Eleusinian Mysteries

Epidauria

 

Family Day (Canada)

Fathers Day

 

Genesios (and Epops)

 

Haloa

Hekate’s Deipnon

Heliogenna Festival

Heliogenna Nine-Day Celebration

Herakleia

Hera Telkhinia

 


Independence Day

 

Kallynteria & Plynteria

Khalkeia

Kourotrophos

Kronia

 

Lenaia

Lesser Mysteries

 

Memorial Day (USA)

Mothers Day

Mounykhia

 

Niketeria

Noumenia

 

Olympeia

Oskhophoria

 

Panathenaia

Pandia

Pompaia

Poseidea

Presidents Day

Proerosia

Prometheia

Pyanepsia

 

Remembrance Day/Veterans Day

Rural (Country) Dionysia

 

Sacrifices to the Nymphs, Akheloös, Alokhos, Hermes, Gaia and Athena

Sete de Setembro (Brazilian Independence Day)

Skiraphoria/Skira

Soteria

Stenia

Synoikia

 

Thanksgiving (Canada)

Thanksgiving (USA)

Thargelia

The Heroines

Theogamia/Gamelia

Theseia

Thesmophoria

 

Valentines Day

Victoria Day (Canada)

 

Zeus Epoptes