Festivals

An alphabetical list of various ancient & modern festivals

Agathos Daimon

Anniversary of the Death of Alexander the Great

Anniversary of the Death of Socrates

Anniversary of the Death of the Roman Emperor Julian

Anniversary of the Foundation of Hellenion

Anniversary of the Martyrdom of Hypatia of Alexandra

Anthesteria

Apatouria

Arrephoria

Artemis Agrotera/Kharisteria

Asklepia

Athenian New Year

Basile

Bendideia

Canada Day

Delphinia

Demokratia

Diasia

Dionysia ta astika (City Dionysia)

Dipolieia/Bouphonia

Earth Day

Elaphebolia

Eleusinia

Eleusinia ta megala/Eleusinian Mysteries

Epidauria

Family Day (Canada)

Fathers Day

Genesia (and Epops)

Haloa

Hekate’s Deipnon

Heliogenna Festival

Heliogenna Nine-Day Celebration

Herakleia

Hera Telkhinia


Independence Day

Kallynteria & Plynteria

Khalkeia

Kourotrophos

Kronia

Lenaia

Lesser Mysteries

Memorial Day (USA)

Mothers Day

Mounykhia

Niketeria

Noumenia

Olympeia

Oskhophoria

Panathenaia

Pandia

Plerosia

Pompaia

Poseidea

Presidents Day

Proerosia

Prometheia

Pyanepsia

Remembrance Day/Veterans Day

Rural (Country) Dionysia

Sacrifices to the Nymphs, Akheloös, Alokhos, Hermes, Gaia and Athena

Sete de Setembro (Brazilian Independence Day)

Skiraphoria/Skira

Soteria

Stenia

Synoikia

Thanksgiving (Canada)

Thanksgiving (USA)

Thargelia

The Heroines

Theogamia/Gamelia

Theseia

Thesmophoria

Valentines Day

Victoria Day (Canada)

Zeus Epoptes