Calendar

Hellenion’s May 2018 festival calendar

Posted on

Hellenion’s May 2018 Festival calendar, from https://www.hellenion.org/calendar/ Mounykhion – Thargelion Year 1 of the 699th Olympiad 2 Mounykhia 5 Olympeia 12 Libation to Apollon 13 Mother’s Day 15 Dark of the Moon 16 Hekate’s Deipnon 17 Noumenia 18 Agathos Daimon 21 Victoria Day 22 Thargelia 23 Thargelia 28 Memorial Day 29 Full moon